Terapi

Jeg har mange års erfaring med terapi eller rådgivningsforløb som for eksempel: 

 • Individuel terapi el. støttende samtaler (med både børn, unge og voksne) 
 • Familieterapi 
 • Forældrerådgivning
 • Gruppeforløb med børn, unge eller unge voksne

Jeg trækker på flere forskellige terapeutiske kompetencer primært mentaliseringsbaseret tilgang. Derudover kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk og systemisk terapi. Det er min erfaring, at terapien bliver mest frugtbar og meningsfuld, når den terapeutiske tilgang tilpasses den enkeltes problemstilling, behov, mål og værdier. 

Familie ikon i gul

Komplekse familiesager 

Derudover har jeg specialiseret mig i at sammensætte familiebehandlingsforløb i komplekse familiesager, hvor et el. flere familiemedlemmer har en neuroudviklingsforstyrrelse (fx autisme, ADHD + andre psykiske vanskeligheder). 

Der ses en høj kompleksitet i disse sager og stor risiko for, at samarbejdet udfordres med konflikter til følge. 
Her kræves en helhedsorienteret indsats med intervention på flere niveauer, der nøje koordineres. 

Jeg sammensætter det bedst kvalificerede team af fagspecialister til at løse opgaven med høj faglig kvalitet. Herunder varetager jeg ofte en funktion som specialiseret behandlingskoordinator i tæt samarbejde med kommunens sagsbehandler. Der kan i øvrigt indgå rådgivning/supervision til øvrige fagfolk omkring familien.

Jeg har mange års erfaring med terapi eller rådgivningsforløb som for eksempel: 

 • Individuel terapi el. støttende samtaler (med både børn, unge og voksne) 
 • Familieterapi 
 • Forældrerådgivning
 • Gruppeforløb med børn, unge eller unge voksne

Jeg trækker på flere forskellige terapeutiske kompetencer primært mentaliseringsbaseret tilgang. Derudover kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk og systemisk terapi. Det er min erfaring, at terapien bliver mest frugtbar og meningsfuld, når den terapeutiske tilgang tilpasses den enkeltes problemstilling, behov, mål og værdier. 

Familie ikon i gul

Komplekse familiesager 

Derudover har jeg specialiseret mig i at sammensætte familiebehandlingsforløb i komplekse familiesager, hvor et el. flere familiemedlemmer har en neuroudviklingsforstyrrelse (fx autisme, ADHD + andre psykiske vanskeligheder). 

Der ses en høj kompleksitet i disse sager og stor risiko for, at samarbejdet udfordres med konflikter til følge. 
Her kræves en helhedsorienteret indsats med intervention på flere niveauer, der nøje koordineres. 

Jeg sammensætter det bedst kvalificerede team af fagspecialister til at løse opgaven med høj faglig kvalitet. Herunder varetager jeg ofte en funktion som specialiseret behandlingskoordinator i tæt samarbejde med kommunens sagsbehandler. Der kan i øvrigt indgå rådgivning/supervision til øvrige fagfolk omkring familien.

Jeg har mange års erfaring med terapi eller rådgivningsforløb som for eksempel: 

 • Individuel terapi el. støttende samtaler (med både børn, unge og voksne) 
 • Familieterapi 
 • Forældrerådgivning
 • Gruppeforløb med børn, unge eller unge voksne

Jeg trækker på flere forskellige terapeutiske kompetencer primært mentaliseringsbaseret tilgang. Derudover kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk og systemisk terapi. Det er min erfaring, at terapien bliver mest frugtbar og meningsfuld, når den terapeutiske tilgang tilpasses den enkeltes problemstilling, behov, mål og værdier.

Familie ikon i gul

Komplekse familiesager 

Derudover har jeg specialiseret mig i at sammensætte familiebehandlingsforløb i komplekse familiesager, hvor et el. flere familiemedlemmer har en neuroudviklingsforstyrrelse (fx autisme, ADHD + andre psykiske vanskeligheder). 

Der ses en høj kompleksitet i disse sager og stor risiko for, at samarbejdet udfordres med konflikter til følge. 
Her kræves en helhedsorienteret indsats med intervention på flere niveauer, der nøje koordineres. 

Jeg sammensætter det bedst kvalificerede team af fagspecialister til at løse opgaven med høj faglig kvalitet. Herunder varetager jeg ofte en funktion som specialiseret behandlingskoordinator i tæt samarbejde med kommunens sagsbehandler. Der kan i øvrigt indgå rådgivning/supervision til øvrige fagfolk omkring familien.