Psykolog
Mette Kyung

Jeg er specialist i klinisk psykologi & børneneuropsykologi og arbejder bredt med børn, unge og familiers udvikling og trivsel. Desuden har jeg mange års specialisering i neuroudviklingsforstyrrelser (autisme, ADHD m.v.) og komplekse problemstillinger.
I samarbejde med kommunale, regionale og private institutioner arbejder jeg med både udredning og intervention ift. børn og unge med særlige behov samt kompetenceudvikling af professionelle.

Værdier

Når vi styrker et positivt og konstruktivt samarbejde omkring barnet/den unge, skaber vi langt bedre effekt af indsatserne samt mere engagement og trivsel for alle involverede.

”Any communication marked by recognition 
of the receiver as an intentional agent will increase epistemic trust.”

                                                       –  Peter Fonagy

Fagspecialist team

Jeg har et stærkt netværk af fagspecialister indenfor for forskellige områder. Ved kursusforløb, komplekse familiebehandlingssager, forældrekompetenceundersøgelser eller større psykologiske undersøgelser sammensætter jeg det fagspecialistteam, der vurderes bedst kvalificeret til at løfte opgaven. 

Skal vi i dialog?

Min særlige kompetence er at bringe specialviden ind i den rette rammesætning, så der kan igangsættes konstruktive processer, der bedst muligt arbejder hen mod målet. 

Det er vigtigt, vi i en indledende dialog finder ud af, om min særlige kombination af viden og kompetencer er det, du har brug for, eller om jeg skal hjælpe med at pege på andre muligheder. Så du er meget velkommen til at kontakte mig.

Psykolog Mette Kyung

Jeg er specialist i klinisk psykologi & børneneuropsykologi og arbejder bredt med børn, unge og familiers udvikling og trivsel. Desuden har jeg mange års specialisering i neuroudviklingsforstyrrelser (autisme, ADHD m.v.) og komplekse problemstillinger. I samarbejde med kommunale, regionale og private institutioner arbejder jeg med både udredning og intervention ift. børn og unge med særlige behov samt kompetenceudvikling af professionelle.

Værdier

Når vi styrker et positivt og konstruktivt samarbejde omkring barnet/den unge, skaber vi langt bedre effekt af indsatserne samt mere engagement og trivsel for alle involverede.

”Any communication marked by recognition of the receiver as an intentional agent will increase epistemic trust”

– Peter Fonagy

Fagspecialist team

Jeg har et stærkt netværk af fagspecialister indenfor for forskellige områder. Ved kursusforløb, komplekse familiebehandlingssager, forældrekompetenceundersøgelser eller større psykologiske undersøgelser sammensætter jeg det fagspecialistteam, der vurderes bedst kvalificeret til at løfte opgaven. 

Skal vi i dialog?

Min særlige kompetence er at bringe specialviden ind i den rette rammesætning, så der kan igangsættes konstruktive processer, der bedst muligt arbejder hen mod målet. 

Det er vigtigt, vi i en indledende dialog finder ud af, om min særlige kombination af viden og kompetencer er det, du har brug for, eller om jeg skal hjælpe med at pege på andre muligheder. Så du er meget velkommen til at kontakte mig.

Psykolog Mette Kyung siddende ved et bord på kontoret

Psykolog Mette Kyung

Jeg er specialist i klinisk psykologi & børneneuropsykologi og arbejder bredt med børn, unge og familiers udvikling og trivsel. Desuden har jeg mange års specialisering i neuroudviklingsforstyrrelser (autisme, ADHD m.v.) og komplekse problemstillinger. I samarbejde med kommunale, regionale og private institutioner arbejder jeg med både udredning og intervention ift. børn og unge med særlige behov samt kompetenceudvikling af professionelle.

Værdier

Når vi styrker et positivt og konstruktivt samarbejde omkring barnet/den unge, skaber vi langt bedre effekt af indsatserne samt mere engagement og trivsel for alle involverede.

”Any communication marked by recognition of the receiver as an intentional agent will increase epistemic trust”

– Peter Fonagy

Fagspecialist team

Jeg har et stærkt netværk af fagspecialister indenfor for forskellige områder. Ved kursusforløb, komplekse familiebehandlingssager, forældrekompetenceundersøgelser eller større psykologiske undersøgelser sammensætter jeg det fagspecialistteam, der vurderes bedst kvalificeret til at løfte opgaven. 

Skal vi i dialog?

Min særlige kompetence er at bringe specialviden ind i den rette rammesætning, så der kan igangsættes konstruktive processer, der bedst muligt arbejder hen mod målet. 

Det er vigtigt, vi i en indledende dialog finder ud af, om min særlige kombination af viden og kompetencer er det, du har brug for, eller om jeg skal hjælpe med at pege på andre muligheder. Så du er meget velkommen til at kontakte mig.

Psykolog Mette Kyung siddende ved et bord på kontoret