Fagspecialist team

For at sikre en høj faglig kvalitet i løsning af opgaver har jeg et stærkt netværk af fagspecialister indenfor for forskellige områder. Fagspecialisterne er nogle af de dygtigste indenfor hvert deres område og inddrages efter behov, ofte ved meget komplekse problemstillinger. Således er et tværfagligt eller flerspecialist team med til at højne den undersøgelse, undervisning eller intervention, som der ønskes.
Ved kursusforløb, større psykologiske undersøgelser, forældrekompetenceundersøgelser eller komplekse familiebehandlingssager sammensætter jeg det fagspecialistteam, der vurderes bedst kvalificeret til at løfte opgaven.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Therese Dittmann

Therese Dittmann

Autoriseret psykolog og ekspert i unge og ungeproblematikker

Therese arbejder både bredt med unge og ungeproblematikker samt med unge med særlige behov fx qua en neuroudviklingsforstyrrelse (autisme og ADHD). Therese har igennem mange år specialiseret sig i søskende, der har en søskend med autisme samt i autisme og seksualitet. Therese er en meget dygtig og erfaren terapeut, underviser og supervisor med baggrund i narrativ, mentaliseringsbaseret og kognitiv terapeutisk efteruddannelse.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Anne Blom Corlin

Anne Blom Corlin

Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi

Anne er ekspert i at vurdere forældres mentaliseringsevne og refleksive funktion ved brug af Parent Development Interview (PDI). Anne er sammen med Refleksivt Forum og Socialstyrelsen i gang med til at udvikle metoder til at vurdere plejeforældres mentaliseringsevne. Desuden er hun med til at implementere Minding The Baby, som er et mentaliseringsbaseret forbyggende program til udsatte familier og deres spædbørn i Danmark. Anne har derudover omfattende viden om anbragte børn og unge i plejefamilier, som hun arbejder klinisk med.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Nina Madsen Sjö

Nina Madsen Sjö

Autoriseret psykolog, ph.d. og specialist i børneneuropsykologi

Nina har forsket i måling af børns trivsel og færdigheder og vejleder i brug af spørgeskemaer/psykologiske test ifm. forskningsprojekter. Nina er bl.a. tilknyttet Nationalt Videnscenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU), hvor hun er med til at forske i, hvordan man kan bedre anbragte børns trivsel og øge deres læring. Derudover er Nina som klinisk psykolog specialiseret indenfor erhvervede hjerneskader og opmærksomhedsforstyrrelser, både ift. udredning og behandling; herunder specialiseret i HOT, som er et hukommelses- og opmærksomheds træningsprogram for børn og unge med kognitive vanskeligheder.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Christina Stenstrup

Christina Stenstrup

Autoriseret psykolog, ph.d. i klinisk psykologi og specialiseret i tilknytningsforstyrrelser

Christina har forsket i tilknytning og tilknytningens betydning ift. stress, traumer og affektregulering. Christina er specialiseret i at vurdere tilknytning hos voksne og børn og er certificeret i anvendelse af Adult Attachment Interview (AAI) samt Story Stem Assessment Profile (SSAP) til både forskningsmæssig og klinisk brug. Christina har mange års klinisk erfaring med højrisikofamilier, rusmiddelproblematikker og dobbeltdiagnoser hos forældre samt prænatale rusmiddelskader hos spæd- og småbørn.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Ida Majlund Mikkelsen

Ida Majlund Mikkelsen

Autoriseret psykolog, på vej til specialist i børneneuropsykologi

Ida har mange års erfaring med udredning og behandling af neuroudviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD) i psykiatrisk regi. Desuden afdækker hun kognitive udfordringer og den neuropsykologisk profil for både private og erhvervslivet. Ida har særligt fokus på at afhjælpe stress og overbelastning, der ofte kan komme ifm. neuropsykologiske udfordringer. Desuden arbejder hun med at kunne forstå sig selv bedre og lære at bruge egne ressourcer bedst muligt ud fra den individuelle neuropsykologiske profil.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Henriette Lieblein Misser

Henriette Lieblein Misser

Autoriseret psykolog og specialiseret i anbragte børn og unge

Henriette er med baggrund som mangeårig psykologfaglig leder på en behandlingsinstitution specialiseret i at planlægge og koordinere behandlingsindsatser for anbragte børn og unge samt rådgive, undervise og supervisere netværket omkring barnet/den unge både forældre og tværfaglige personalegrupper samt plejefamilier. Henriette har skrevet bøgerne ”Behandlingspædagogik – en udviklingsorienteret indsats i anbringelsen af børn og unge” (2012) og ”Pædagogisk behandling – Når pædagogik og psykologi mødes” (2019).

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Cecilie Cornett

Cecilie Cornett

Autoriseret psykolog, organisationspsykolog og parterapeut

Cecilie har mange års erfaring og er yderst kompetent til at designe og facilitere forandringsprocesser, skabe udvikling og bæredygtig kultur i organisationer, grupper og ledelse. Hun arbejder ud fra en systemisk og mentaliseringsbaseret tilgang og har ekspertblik på at skabe berigende samarbejdskontekster omkring børn, unge og familier. 
Derudover har Cecilie en klinisk gren i sit arbejde med parterapeutiske forløb der igen handler om at hjælpe par med at udvikle kontakt og tryghed særligt gennem kriser. 
Cecilie har skrevet bogen ”Befri samtalen – grundbog i professionelle samtaler”, der gør op med idéen om, at vi kan skabe gode, brugbare samtaler med fokus på metoder. Vi skal lære at kunne være loyale overfor effekten af samtalen og navigere efter det – uanset metode.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Marie-Louise Iuul

Marie-Louise Iuul

Socialpædagog, kropsterapeut og yogalærer

Marie-Louise har mange års erfaring med specialpædagogisk støtte og behandling af unge med neuroudviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD) og psykisk sårbarhed. Marie-Louise arbejder ud fra en kombination af neuropædagogisk og mentaliseringsbaseret tilgang. Derudover arbejder Marie-Louise med selvforståelse kombineret med fokus på at skabe kontakt til kroppens ressourcer via kropsterapi, yoga og støttesamtaler både i individuelle forløb samt i gruppeforløb.

placeholder billede for Psykolog Mette Kyung fagspecialist

Lulle Scheel

Speciallærer og specialterapeut

Lulle har særlig ekspertise i neuroudviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD). Hun har mange års erfaring med specialpædagogisk tilrettelæggelse og behandling af børn, unge og voksne med autisme/ADHD som dertil har psykiatriske overbygninger. Dette gør behandlingsarbejdet og netværkssamarbejdet omkring meget kompleks. Udover det direkte specialterapeutiske arbejde med den enkelte, varetager Lulle også forældrerådgivning og supervision af fagpersonale, der arbejder med målgruppen.

placeholder billede for Psykolog Mette Kyung fagspecialist

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Therese Dittmann

Therese Dittmann

Autoriseret psykolog og ekspert i unge og ungeproblematikker

Therese arbejder både bredt med unge og ungeproblematikker samt med unge med særlige behov fx qua en neuroudviklingsforstyrrelse (autisme og ADHD). Therese har igennem mange år specialiseret sig i søskende, der har en søskend med autisme samt i autisme og seksualitet. Therese er en meget dygtig og erfaren terapeut, underviser og supervisor med baggrund i narrativ, mentaliseringsbaseret og kognitiv terapeutisk efteruddannelse.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Anne Blom Corlin

Anne Blom Corlin

Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi

Anne er ekspert i at vurdere forældres mentaliseringsevne og refleksive funktion ved brug af Parent Development Interview (PDI). Anne er sammen med Refleksivt Forum og Socialstyrelsen i gang med til at udvikle metoder til at vurdere plejeforældres mentaliseringsevne. Desuden er hun med til at implementere Minding The Baby, som er et mentaliseringsbaseret forbyggende program til udsatte familier og deres spædbørn i Danmark. Anne har derudover omfattende viden om anbragte børn og unge i plejefamilier, som hun arbejder klinisk med.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Nina Madsen Sjö

Nina Madsen Sjö

Autoriseret psykolog, ph.d. og specialiseret i børneneuropsykologi

Nina har forsket i måling af børns trivsel og færdigheder og vejleder i brug af spørgeskemaer/psykologiske test ifm. forskningsprojekter. Nina er bl.a. tilknyttet Nationalt Videnscenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU), hvor hun er med til at forske i, hvordan man kan bedre anbragte børns trivsel og øge deres læring. Derudover er Nina som klinisk psykolog specialiseret indenfor erhvervede hjerneskader og opmærksomhedsforstyrrelser, både ift. udredning og behandling; herunder specialiseret i HOT, som er et hukommelses- og opmærksomheds træningsprogram for børn og unge med kognitive vanskeligheder.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Christina Stenstrup

Christina Stenstrup

Autoriseret psykolog, ph.d. i klinisk psykologi og specialiseret i tilknytningsforstyrrelser

Christina har forsket i tilknytning og tilknytningens betydning ift. stress, traumer og affektregulering. Christina er specialiseret i at vurdere tilknytning hos voksne og børn og er certificeret i anvendelse af Adult Attachment Interview (AAI) samt Story Stem Assessment Profile (SSAP) til både forskningsmæssig og klinisk brug. Christina har mange års klinisk erfaring med højrisikofamilier, rusmiddelproblematikker og dobbeltdiagnoser hos forældre samt prænatale rusmiddelskader hos spæd- og småbørn.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Ida Majlund Mikkelsen

Ida Majlund Mikkelsen

Autoriseret psykolog, på vej til specialist i børneneuropsykologi

Ida har mange års erfaring med udredning og behandling af neuroudviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD) i psykiatrisk regi. Desuden afdækker hun kognitive udfordringer og den neuropsykologisk profil for både private og erhvervslivet. Ida har særligt fokus på at afhjælpe stress og overbelastning, der ofte kan komme ifm. neuropsykologiske udfordringer. Desuden arbejder hun med at kunne forstå sig selv bedre og lære at bruge egne ressourcer bedst muligt ud fra den individuelle neuropsykologiske profil.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Henriette Lieblein Misser

Henriette Lieblein Misser

Autoriseret psykolog og specialist i anbragte børn og unge

Henriette er med baggrund som mangeårig psykologfaglig leder på en behandlingsinstitution specialiseret i at planlægge og koordinere behandlingsindsatser for anbragte børn og unge samt rådgive, undervise og supervisere netværket omkring barnet/den unge både forældre og tværfaglige personalegrupper samt plejefamilier. Henriette har skrevet bøgerne ”Behandlingspædagogik – en udviklingsorienteret indsats i anbringelsen af børn og unge” (2012) og ”Pædagogisk behandling – Når pædagogik og psykologi mødes” (2019).

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Cecilie Cornett

Cecilie Cornett

Autoriseret psykolog, organisationspsykolog og parterapeut

Cecilie har mange års erfaring og er yderst kompetent til at designe og facilitere forandringsprocesser, skabe udvikling og bæredygtig kultur i organisationer, grupper og ledelse. Hun arbejder ud fra en systemisk og mentaliseringsbaseret tilgang og har ekspertblik på at skabe berigende samarbejdskontekster omkring børn, unge og familier. 
Derudover har Cecilie en klinisk gren i sit arbejde med parterapeutiske forløb der igen handler om at hjælpe par med at udvikle kontakt og tryghed særligt gennem kriser. 
Cecilie har skrevet bogen ”Befri samtalen – grundbog i professionelle samtaler”, der gør op med idéen om, at vi kan skabe gode, brugbare samtaler med fokus på metoder. Vi skal lære at kunne være loyale overfor effekten af samtalen og navigere efter det – uanset metode.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Marie-Louise Iuul

Marie-Louise Iuul

Socialpædagog, kropsterapeut og yogalærer

Marie-Louise har mange års erfaring med specialpædagogisk støtte og behandling af unge med neuroudviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD) og psykisk sårbarhed. Marie-Louise arbejder ud fra en kombination af neuropædagogisk og mentaliseringsbaseret tilgang. Derudover arbejder Marie-Louise med selvforståelse kombineret med fokus på at skabe kontakt til kroppens ressourcer via kropsterapi, yoga og støttesamtaler både i individuelle forløb samt i gruppeforløb.

placeholder billede for Psykolog Mette Kyung fagspecialist

Lulle Scheel

Speciallærer og specialterapeut

Lulle har særlig ekspertise i neuroudviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD). Hun har mange års erfaring med specialpædagogisk tilrettelæggelse og behandling af børn, unge og voksne med autisme/ADHD som dertil har psykiatriske overbygninger. Dette gør behandlingsarbejdet og netværkssamarbejdet omkring meget kompleks. Udover det direkte specialterapeutiske arbejde med den enkelte, varetager Lulle også forældrerådgivning og supervision af fagpersonale, der arbejder med målgruppen.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Therese Dittmann

Therese Dittmann

Autoriseret psykolog og ekspert i unge og ungeproblematikker

Therese arbejder både bredt med unge og ungeproblematikker samt med unge med særlige behov fx qua en neuroudviklingsforstyrrelse (autisme og ADHD). Therese har igennem mange år specialiseret sig i søskende, der har en søskend med autisme samt i autisme og seksualitet. Therese er en meget dygtig og erfaren terapeut, underviser og supervisor med baggrund i narrativ, mentaliseringsbaseret og kognitiv terapeutisk efteruddannelse.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Anne Blom Corlin

Anne Blom Corlin

Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi

Anne er ekspert i at vurdere forældres mentaliseringsevne og refleksive funktion ved brug af Parent Development Interview (PDI). Anne er sammen med Refleksivt Forum og Socialstyrelsen i gang med til at udvikle metoder til at vurdere plejeforældres mentaliseringsevne. Desuden er hun med til at implementere Minding The Baby, som er et mentaliseringsbaseret forbyggende program til udsatte familier og deres spædbørn i Danmark. Anne har derudover omfattende viden om anbragte børn og unge i plejefamilier, som hun arbejder klinisk med.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Nina Madsen Sjö

Nina Madsen Sjö

Autoriseret psykolog, ph.d. og specialiseret i børneneuropsykologi

Nina har forsket i måling af børns trivsel og færdigheder og vejleder i brug af spørgeskemaer/psykologiske test ifm. forskningsprojekter. Nina er bl.a. tilknyttet Nationalt Videnscenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU), hvor hun er med til at forske i, hvordan man kan bedre anbragte børns trivsel og øge deres læring. Derudover er Nina som klinisk psykolog specialiseret indenfor erhvervede hjerneskader og opmærksomhedsforstyrrelser, både ift. udredning og behandling; herunder specialiseret i HOT, som er et hukommelses- og opmærksomheds træningsprogram for børn og unge med kognitive vanskeligheder.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Christina Stenstrup

Christina Stenstrup

Autoriseret psykolog, ph.d. i klinisk psykologi og specialiseret i tilknytningsforstyrrelser

Christina har forsket i tilknytning og tilknytningens betydning ift. stress, traumer og affektregulering. Christina er specialiseret i at vurdere tilknytning hos voksne og børn og er certificeret i anvendelse af Adult Attachment Interview (AAI) samt Story Stem Assessment Profile (SSAP) til både forskningsmæssig og klinisk brug. Christina har mange års klinisk
erfaring med højrisikofamilier, rusmiddelproblematikker og dobbeltdiagnoser hos forældre samt prænatale rusmiddelskader hos spæd- og småbørn.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Ida Majlund Mikkelsen

Ida Majlund Mikkelsen

Autoriseret psykolog, på vej til specialist i børneneuropsykologi

Ida har mange års erfaring med udredning og behandling af neuroudviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD) i psykiatrisk regi. Desuden afdækker hun kognitive udfordringer og den neuropsykologisk profil for både private og erhvervslivet. Ida har særligt fokus på at afhjælpe stress og overbelastning, der ofte kan komme ifm. neuropsykologiske udfordringer. Desuden arbejder hun med at kunne forstå sig selv bedre og lære at bruge egne ressourcer bedst muligt ud fra den individuelle neuropsykologiske profil.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Henriette Lieblein Misser

Henriette Lieblein Misser

Autoriseret psykolog og specialist i anbragte børn og unge

Henriette er med baggrund som mangeårig psykologfaglig leder på en behandlingsinstitution specialiseret i at planlægge og koordinere behandlingsindsatser for anbragte børn og unge samt rådgive, undervise og supervisere netværket omkring barnet/den unge både forældre og tværfaglige personalegrupper samt plejefamilier. Henriette har skrevet bøgerne ”Behandlingspædagogik – en udviklingsorienteret indsats i anbringelsen af børn og unge” (2012) og ”Pædagogisk behandling – Når pædagogik og psykologi mødes” (2019).

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Cecilie Cornett

Cecilie Cornett

Autoriseret psykolog, organisationspsykolog og parterapeut

Cecilie har mange års erfaring og er yderst kompetent til at designe og facilitere forandringsprocesser, skabe udvikling og bæredygtig kultur i organisationer, grupper og ledelse. Hun arbejder ud fra en systemisk og mentaliseringsbaseret tilgang og har ekspertblik på at skabe berigende samarbejdskontekster omkring børn, unge og familier. 
Derudover har Cecilie en klinisk gren i sit arbejde med parterapeutiske forløb der igen handler om at hjælpe par med at udvikle kontakt og tryghed særligt gennem kriser. 
Cecilie har skrevet bogen ”Befri samtalen – grundbog i professionelle samtaler”, der gør op med idéen om, at vi kan skabe gode, brugbare samtaler med fokus på metoder. Vi skal lære at kunne være loyale overfor effekten af samtalen og navigere efter det – uanset metode.

Billede af psykolog Mette Kyungs Fagspecialist Marie-Louise Iuul

Marie-Louise Iuul

Socialpædagog, kropsterapeut og yogalærer

Marie-Louise har mange års erfaring med specialpædagogisk støtte og behandling af unge med neuroudviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD) og psykisk sårbarhed. Marie-Louise arbejder ud fra en kombination af neuropædagogisk og mentaliseringsbaseret tilgang. Derudover arbejder Marie-Louise med selvforståelse kombineret med fokus på at skabe kontakt til kroppens ressourcer via kropsterapi, yoga og støttesamtaler både i individuelle forløb samt i gruppeforløb.

placeholder billede for Psykolog Mette Kyung fagspecialist

Lulle Scheel

Speciallærer og specialterapeut

Lulle har særlig ekspertise i neuroudviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD). Hun har mange års erfaring med specialpædagogisk tilrettelæggelse og behandling af børn, unge og voksne med autisme/ADHD som dertil har psykiatriske overbygninger. Dette gør behandlingsarbejdet og netværkssamarbejdet omkring meget kompleks. Udover det direkte specialterapeutiske arbejde med den enkelte, varetager Lulle også forældrerådgivning og supervision af fagpersonale, der arbejder med målgruppen.