Om Mette

Jeg arbejder både som klinisk psykolog og terapeut bredt med børn, unge og familiers udvikling og trivsel. 
Derudover er jeg specialiseret indenfor neuropsykologi, neuroudviklingsforstyrrelser (autisme, ADHD m.v.) og komplekse problemstillinger. Dette kombinerer jeg med fokus på relationelle aspekter for at skabe en helhedsorienteret forståelse el. intervention omkring barnet/den unge og familien. 

Et andet område af mit arbejde er som klinisk konsulent at tilføre specialviden og kompetencer til de forskellige miljøer omkring et barn/en ung. I mit systemiske konsulentarbejde har jeg desuden fokus på at udvikle samarbejdet med og bygge bro mellem de forskellige kontekster lige fra hjem, skole, PPR, aflastning, bosted, psykiatri, socialforvaltning m.fl. Min erfaring er, at et styrket samarbejde omkring barnet/den unge skaber meget bedre effekt af indsatserne. 

Jeg er særlig optaget af at få de børn og unges stemmer og perspektiver frem, som ikke nemt finder stemme eller ord. At få dem aktiveret er ofte nøglen til at få skabt en tilpas og præcis intervention, som også er meningsfuld for barnet.

Portræt foto af Psykolog Mette Kyung med grafisk pynt

Jeg arbejder både som klinisk psykolog og terapeut bredt med børn, unge og familiers udvikling og trivsel. 
Derudover er jeg specialiseret indenfor neuropsykologi, neuroudviklingsforstyrrelser (autisme, ADHD m.v.) og komplekse problemstillinger. Dette kombinerer jeg med fokus på relationelle aspekter for at skabe en helhedsorienteret forståelse el. intervention omkring barnet/den unge og familien. 

Portræt foto af Psykolog Mette Kyung med grafisk pynt

Et andet område af mit arbejde er som klinisk konsulent at tilføre specialviden og kompetencer til de forskellige miljøer omkring et barn/en ung. I mit systemiske konsulentarbejde har jeg desuden fokus på at udvikle samarbejdet med og bygge bro mellem de forskellige kontekster lige fra hjem, skole, PPR, aflastning, bosted, psykiatri, socialforvaltning m.fl. Min erfaring er, at et styrket samarbejde omkring barnet/den unge skaber meget bedre effekt af indsatserne. 

Jeg er særlig optaget af at få de børn og unges stemmer og perspektiver frem, som ikke nemt finder stemme eller ord. At få dem aktiveret er ofte nøglen til at få skabt en tilpas og præcis intervention, som også er meningsfuld for barnet.

Uddannelse ikon, graduation hat I gul
Uddannelse
 • 2020 Supervisor i klinisk børneneuropsykologi
 • 2018 Specialist i klinisk psykologi og børneneuropsykologi 
 • 2012 Træner og supervisor i ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, 2nd edition) til klinisk og forskningsmæssig brug 
 • 2007 Autoriseret psykolog af Psykolognævnet 
 • 2003 Cand.psych. Københavns Universitet 
Terapeutiske og specialpædagogiske efteruddannelser
 • Mentaliseringsbaseret terapi
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Familieterapi
 • TEACHH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children)

Ønsker du mere information om mine uddannelser og kompetenceudvikling er du velkommen til at kontakte mig.

Uddannelse ikon, graduation hat I gul

Uddannelse

 • 2020 Supervisor i klinisk børneneuropsykologi
 • 2018 Specialist i klinisk psykologi og børneneuropsykologi 
 • 2012 Træner og supervisor i ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, 2nd edition) til klinisk og forskningsmæssig brug 
 • 2007 Autoriseret psykolog af Psykolognævnet 
 • 2003 Cand.psych. Københavns Universitet 

Terapeutiske og specialpædagogiske efteruddannelser

 • Mentaliseringsbaseret terapi
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Familieterapi
 • TEACHH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children)

Ønsker du mere information om mine uddannelser og kompetenceudvikling er du velkommen til at kontakte mig.

Uddannelse ikon, graduation hat I gul

Uddannelse

 • 2020 Supervisor i klinisk børneneuropsykologi
 • 2018 Specialist i klinisk psykologi og børneneuropsykologi 
 • 2012 Træner og supervisor i ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, 2nd edition) til klinisk og forskningsmæssig brug 
 • 2007 Autoriseret psykolog af Psykolognævnet 
 • 2003 Cand.psych. Københavns Universitet 

Terapeutiske og specialpædagogiske efteruddannelser

 • Mentaliseringsbaseret terapi
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Familieterapi
 • TEACHH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children)

Ønsker du mere information om mine uddannelser og kompetenceudvikling er du velkommen til at kontakte mig.

Kunder

Jeg har udført opgaver for over 18 forskellige kommuner rundt i landet.
Derudover for regionale psykiatriske afdelinger, private psykiatriske og psykologiske klinikker samt private institutioner.

Kunder

Jeg har udført opgaver for over 18 forskellige kommuner rundt i landet. Derudover for regionale psykiatriske afdelinger, private psykiatriske og psykologiske klinikker samt private institutioner.

Fagspecialist team

Jeg har et stærkt netværk af fagspecialister indenfor for forskellige områder. Ved kursusforløb, komplekse familiebehandlingssager, forældrekompetenceundersøgelser eller større psykologiske undersøgelser sammensætter jeg det fagspecialistteam, der vurderes bedst kvalificeret til at løfte opgaven. 

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere