Psykologiske undersøgelser

Jeg udbyder forskellige typer af psykologiske undersøgelser; fra dybdekliniske psykologiske undersøgelser til forskellige former for kortere assessments som for eksempel: 

 • Bred børnepsykologisk undersøgelse
 • Neuropsykologisk undersøgelse
 • Forældrekompetenceundersøgelse
 • Diagnostisk afklaring ift. autisme/ neuroudviklingsforstyrrelser 
 • Social-kommunikativ assessment mhp. rådgivning

Kontakt mig for at drøfte formål, pris og undersøgelsesforløb. Desuden om der ønskes grundige pædagogiske-psykologiske eller indlæringsmæssige anbefalinger på baggrund af undersøgelsen.

Psykologiske undersøgelser - Psykolog Mette Kyung på kontoret med barn

Jeg udbyder forskellige typer af psykologiske undersøgelser; fra dybdekliniske psykologiske
undersøgelser til forskellige former for kortere assessments som for eksempel: 

 • Bred børnepsykologisk undersøgelse
 • Neuropsykologisk undersøgelse
 • Forældrekompetenceundersøgelse
 • Diagnostisk afklaring ift. autisme/ neuroudviklingsforstyrrelser 
 • Social-kommunikativ assessment mhp. rådgivning
Psykologiske undersøgelser - Psykolog Mette Kyung på kontoret med barn

Kontakt mig for at drøfte formål, pris og undersøgelsesforløb. Desuden om der ønskes grundige
pædagogiske-psykologiske eller indlæringsmæssige anbefalinger på baggrund af undersøgelsen.

Jeg udbyder forskellige typer af psykologiske undersøgelser; fra dybdekliniske psykologiske
undersøgelser til forskellige former for kortere assessments som for eksempel: 

 • Bred børnepsykologisk undersøgelse
 • Neuropsykologisk undersøgelse
 • Forældrekompetenceundersøgelse
 • Diagnostisk afklaring ift. autisme/ neuroudviklingsforstyrrelser 
 • Social-kommunikativ assessment mhp. rådgivning
Psykologiske undersøgelser - Psykolog Mette Kyung på kontoret med barn

Kontakt mig for at drøfte formål, pris og undersøgelsesforløb. Desuden om der ønskes grundige
pædagogiske-psykologiske eller indlæringsmæssige anbefalinger på baggrund af undersøgelsen.